Quản Trị

Những phương pháp xác định nhân viên không phù hợp

Họ có thể thường xuyên nóng giận với khách hàng và gây ra những phiền nhiễu trong môi trường công sở. 1. Sàng lọc kỹ

Làm thế nào biết tài chính doanh nghiệp lành mạnh?

Một thực tế khá phổ biến và đáng buồn ở nhiều Đại hội cổ đông của các Công ty cổ phần là thái độ bàng

Doanh nghiệp có nhiều tiền mặt có tốt hay không?

Thị trường vốn với những yêu cầu khắt khe, vì thế doanh nghiệp sẽ thận trong hơn trước các quyết định đầu tư, và do

Phương pháp kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Thậm chí đôi chi phí “dọn dẹp chiến trường” sau khi cắt giảm chi phí lại còn lớn hơn cả những gì doanh nghiệp đạt

Cách chọn lựa và quản lý nợ hiệu quả

Do vậy các khoản vay dài hạn có thể tác động tích cực lên các tỉ số thanh toán bằng tiền mặt của bạn. Một

Những sai lầm tài chính lớn nhất trong quản trị

Quảng cáo dẫn tới các giao dịch bán hàng – điều này xem ra rất sơ đẳng. Enron không phải là công ty đầu tiên

Đâu là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = số lượng sản phẩm trong tháng x (nguyên giá của tài sản cố

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của nhiều doanh nghiệp

Phải luôn theo dõi 3 tiêu chuẩn này và lên kế hoạch cho chúng trong 12 tháng tới và so sánh giữa kế hoạch với

Những sai lầm cần phải tránh trong quản trị rủi ro

Bất kỳ tập đoàn này không nhận ra “Gót chân Achilles” của mình sẽ thất bại Chúng ta không nhìn thế giới qua lăng kính

Làm thế nào giúp doanh nghiệp chung sống với rủi ro?

Thứ ba, tiến hành cho điểm khách hàng (Credit Scoring) để quyết định cho vay. Hoạt động tín dụng hiện đang chiếm tỷ trọng lớn

Làm sao để giảm rủi ro tới mức thấp nhất ?

Năm biện pháp trên một khi được thực thực thi chưa hẳn đã đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể vượt qua những cửa

Các bước cơ bản để quản trị rủi ro CNTT hiệu quả

Bước này cũng gồm những phân tích về chi phí cụ thể nhằm đạt được sự hài hoà giữa chi phí và lợi ích của

Quản trị rủi ro khi điều chuyển nhân sự

Nhưng đó là một sự đầu tư đích đáng, bởi vì nó sẽ giúp giảm thiểu các chi phí không thể xác định trước trong

Bí quyết nhận diện những rủi ro đối với doanh nghiệp

Và một kh “cơ thể” doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận sẽ tăng lên. Những rủi ro tiềm ẩn bên

Mẹo đối phó với rủi ro tín dụng tiêu dùng

Sau cùng, 50% thu nhập hoạt động của JarMac gặp nguy hiểm Rõ ràng bạn phải bắt đầu từ những doanh thu phát sinh trực

Những cảm xúc cần kiểm soát để tránh rủi ro

Nếu bạn điều khiển xe tốc độ cao đi làm mỗi ngày, bạn sẽ đánh giá thấp mức độ nguy hiểm mà bạn có thể