Doanh Nghiệp

Những phương pháp xác định nhân viên không phù hợp

Họ có thể thường xuyên nóng giận với khách hàng và gây ra những phiền nhiễu trong môi trường công sở. 1. Sàng lọc kỹ

Làm thế nào biết tài chính doanh nghiệp lành mạnh?

Một thực tế khá phổ biến và đáng buồn ở nhiều Đại hội cổ đông của các Công ty cổ phần là thái độ bàng

Doanh nghiệp có nhiều tiền mặt có tốt hay không?

Thị trường vốn với những yêu cầu khắt khe, vì thế doanh nghiệp sẽ thận trong hơn trước các quyết định đầu tư, và do

Phương pháp kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Thậm chí đôi chi phí “dọn dẹp chiến trường” sau khi cắt giảm chi phí lại còn lớn hơn cả những gì doanh nghiệp đạt

Cách chọn lựa và quản lý nợ hiệu quả

Do vậy các khoản vay dài hạn có thể tác động tích cực lên các tỉ số thanh toán bằng tiền mặt của bạn. Một

Những sai lầm tài chính lớn nhất trong quản trị

Quảng cáo dẫn tới các giao dịch bán hàng – điều này xem ra rất sơ đẳng. Enron không phải là công ty đầu tiên

Đâu là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = số lượng sản phẩm trong tháng x (nguyên giá của tài sản cố

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của nhiều doanh nghiệp

Phải luôn theo dõi 3 tiêu chuẩn này và lên kế hoạch cho chúng trong 12 tháng tới và so sánh giữa kế hoạch với