làm sao xác định nhân viên không phù hợp

Những phương pháp xác định nhân viên không phù hợp

Họ có thể thường xuyên nóng giận với khách hàng và gây ra những phiền nhiễu trong môi trường công sở. 1. Sàng lọc kỹ