luật doanh nghiệp 2018

Những tiêu chí của doanh nghiệp được miễn giảm thuế

Theo hướng dẫn, DNNVV được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập

Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được giãn thuế

Số đơn vị nằm trong diện có thể được giãn thuế vào khoảng 200.000 trên tổng số 360.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt

Những điều khoản không được bỏ qua trong hợp đồng đại lý phân phối

Điều này nhằm đảm bảo về thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm. Quyền sở hữu trí tuệ Cần quy định cụ thể về

Hàng loạt phí, lệ phí liên quan đến thú y sẽ được bãi bỏ

Phí kiểm tra thực trạng hàng hóa đối với sản phẩm động vật thủy sản dạng lỏng, sệt; phí kiểm tra thực trạng hàng hóa

Lý do doanh nghiệp ngại nộp thuế điện tử

Đại diện công ty này kiến nghị, cần thiết phải thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các đơn vị T-VAN cung cấp dịch vụ

Những cơ quan doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ di dời theo quy hoạch

Đối với dự án đầu tư do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập pháp nhân mới

Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền?

Đừng quên những chuyên viên huấn luyện, các tài liệu hướng dẫn hoạt động và các hệ thống cần thiết khác để bắt đầu việc