sai lầm cần tránh trong quản trị rủi ro

Những sai lầm cần phải tránh trong quản trị rủi ro

Bất kỳ tập đoàn này không nhận ra “Gót chân Achilles” của mình sẽ thất bại Chúng ta không nhìn thế giới qua lăng kính